Astma en COPD

Patiënten met medicatie voor astma en/of COPD worden gecontroleerd door de praktijkondersteuner.

Hierbij wordt aandacht besteed aan klachten van de luchtwegen, de mogelijke oorzaken van deze klachten, het effect en juiste inname van medicatie (puffers), roken en de longfunctie. Hierbij kijkt de huisarts op de achtergrond mee naar de resultaten van het bezoek aan de praktijkondersteuner en stelt zo nodig de behandeling bij. Het doel is om de astma of COPD zo goed mogelijk onder controle te hebben, dus geen/weinig klachten en een zo goed mogelijke longconditie. Er is aandacht voor individuele behandeling en begeleiding.

Ook kunt u terecht bij de praktijkondersteuner voor begeleiding bij het stoppen met roken.

Meer lezen over astma?

Meer lezen over COPD?

Meer lezen over stoppen met roken?