Depressieve en/of angstklachten

De huisarts, de POH-GGZ, de psycholoog en de fysiotherapeut werken in dit programma samen om de zorg voor patiënten met depressieve en/of angstklachten te optimaliseren. De patiënt komt eerst bij de huisarts met klachten. Daarna zal de huisarts samen met de patiënt onderzoeken of er sprake is van een depressie of angststoornis. Meestal zal de huisarts dit in een paar consulten doen en daarbij wordt soms gebruik gemaakt van een vragenlijst. Aan de hand van de ernst van de klachten zal de huisarts een advies over de behandeling geven. De behandeling wordt gegeven door de POH-GGZ, de psycholoog of de psychiater, samen met de huisarts. De keuze voor de hulpverlener wordt gemaakt op basis van de ernst van de klachten en voorkeur van de huisarts en patient. Soms kan de fysiotherapeut een gepast beweegprogramma hieraan toevoegen. De samenwerking in dit programma heeft tot doel dat er voor elke patiënt een behandeling op maat wordt gegeven, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden en behoefte van de patiënt.

Meer lezen over depressieve klachten?

Doelmatig SSRI gebruik

In de huisartsenpraktijk werken we toe naar doelmatig SSRI gebruik. Hiermee wordt bedoeld dat we ernaar streven dat elke patiënt die een SSRI gebruikt, een regelmatig evaluatiegesprek heeft. In dit gesprek komt aan de orde of het medicijn nog helpt, of er interacties zijn met andere medicijnen en, of en wanneer het middel kan worden afgebouwd. Bij de meeste patiënten wordt dit medicijn gestart om depressie of een angststoornis te behandelen. Het is de bedoeling dat het medicijn weer wordt afgebouwd als de patiënt zich tenminste 6 maanden weer beter voelt. Sommige patiënten hebben helaas meerdere periodes met een depressie of angststoornis gehad of hele ernstige klachten en soms wordt er dan geadviseerd om niet meer met het medicijn te stoppen of het middel een langere tijd te gebruiken. Ook dan is het belangrijk om regelmatig samen met de huisarts het medicijn te evalueren op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen.