Ouderenzorg

De huisarts, de praktijkondersteuner-ouderen, de apotheker, de thuiszorg, de ouderenadviseur en de specialist ouderengeneeskunde overleggen wekelijks met elkaar om gezamenlijk de zorg voor de oudere patiënt te optimaliseren. Door optimaal gebruik te maken van elkaars expertise trachten we de zorg doelgericht in te zetten en met elkaar wegen te zoeken om passende zorg voor deze kwetsbare groep te vinden. Ook wordt er regelmatig gekeken naar de medicatie en hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid en gebruiksgemak. Als er veel medicijnen gebruikt worden zal de huisarts met de apotheek overleggen om te kijken of dit kan worden beperkt.

Meer lezen over medicatiegebruik bij ouderen?