ADHD medicatiecontrole

Volwassen en kinderen die medicatie gebruiken voor AD(H)D worden in het begin begeleid en behandeld door een psychiater. Nadat deze begeleiding is afgerond maar de medicatie nog wordt gebruikt, is het belangrijk dat u onder controle blijft bij uw huisarts of POH-GGZ. Het advies is om 1 tot 2 keer per jaar een controle afspraak te maken bij uw huisarts zolang u de medicatie blijft gebruiken. De huisarts zal controleren hoe het gaat met de medicatie, de eventuele bijwerkingen en bijkomende vragen over eventuele aanvullende begeleiding of therapie. Ook voor advies over (tijdelijk) stoppen met medicatie of over de combinatie met andere medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts.

Meer lezen over ADHD?