Participe

Op donderdag van 10.00 -11.30 uur heeft de ouderenadviseur Christa Zwart spreekuur.

Op dinsdagochtend van 10.30- 11.30 uur heeft maatschappelijk werkster Moenes Tafakori spreekuur.

www.participe-amstelland.nl
info.amstelland@participe.nu
di 10.30-11.30 uur en do 10.00-11.30 uur
020 543 04 30