Over het centrum

Medisch Centrum Randwijck biedt optimale zorg door samenwerking! 

Welke zorgverleners werken in Medisch Centrum Randwijck?

  • Huisartsen
  • Apotheek
  • Fysiotherapeut
  • Podotherapeut
  • Psycholoog
  • Participe (maatschappelijk werk en ouderenadviseur)
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Atal Medial (het priklab)
  • Dietist


De inrichting van een Medisch Centrum biedt kansen voor het versterken van zorg en leefbaarheid in Randwijck en omgeving. Zo wordt er multidisciplinair samengewerkt op het gebied van chronische ziekten, psychische klachten, ouderenzorg, medicatiegebruik en klachten aan het bewegingsapparaat. Elk jaar ontwikkelen we nieuwe zorgprogramma's waarin we trachten optimaal gebruik te maken van elkaars expertise.

Daarnaast komen regelmatig specialisten (waaronder orthopeed, dermatoloog, nefroloog, psychiaters) in ons centrum om ook de samenwerking met het ziekenhuis te optimaliseren en onze kennis over elkaars expertise te vergroten. Meer lezen over onze visie?