Nierschade

De nieren filteren uw bloed. Ze zorgen ervoor dat afvalstoffen uit het bloed met de urine worden afgevoerd. De nieren zorgen er ook voor dat de hoeveelheid vocht in uw lichaam op het juiste peil blijft. Meestal spreken we van nierschade als de nier het bloed niet meer goed filtert. Nierschade kan ontstaan door diabetes mellitus, roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht. Bepaalde medicamenten kunnen ook uw nierfunctie verminderen. Ook bij het ouder worden neemt de nierfunctie soms geleidelijk af.

In ons centrum is een behandelprogramma voor patiënten die een verminderde nierfunctie hebben. Het doel hiervan is dat de nierfunctie stabiel blijft en zo mogelijk verbetert. Om dit te bereiken werken de huisartsen nauw samen met de apothekers en praktijkondersteuners en dietist. Door patiënten goed voor te lichten over het voorkomen van nierfunctiestoornissen en eventuele risicofactoren goed aan te pakken hopen we uiteindelijk te voorkomen dat complicaties optreden. Dieetadviezen, zoutbeperking, een gezond gewicht, medicatie-controle en optimale behandeling van de bloeddruk en suikerziekte zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten.

Meer lezen over nierschade?