Psychologenpraktijk Randwijck

Wie zijn wij?

Psychologenpraktijk Randwijck is een samenwerkingsverband tussen de eerstelijnspraktijken van:

De praktijk richt zich op het bieden van kortdurende, praktische, oplossingsgerichte hulp bij angst en stemmingsstoornissen, psychische trauma’s en arbeidsrelevante problematiek voor volwassenen.

Desgewenst kan de hulpverlening in de Engelse taal plaatsvinden.

Wij werken intensief samen als collega’s, stemmen behandelvormen op elkaar af maar hebben ook onze eigen signatuur. Met de huisartsen binnen Medisch Centrum Randwijck werken wij nauw samen. Ook met verwijzers en zorgverleners daarbuiten onderhouden wij een goede werkrelatie.

Psychologenpraktijk Randwijck is aangesloten bij Psychologen Netwerk Amstelland: https://www.psychologennetwerkamstelland.nl/

 

Aanmeldwachttijd / Behandelwachttijd
Marcella Udenhout : Kijk op de website van Coping
Paul Engelhardt: Kijk op de website van Cenzo BV voor de wachttijden

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

 

 Wat behandelen wij?

U kunt bij ons terecht voor een groot aantal psychische klachten en problemen. Te denken valt aan:

 • stress en spanningsklachten
 • stemmingsklachten oftewel somberheid en depressie
 • angst- en paniekklachten
 • posttraumatische stressstoornis of andere traumatische ervaringen
 • dwanggedrag en dwanggedachten
 • psychosomatische klachten
 • problemen met assertiviteit of agressie
 • rouw en verlies
 • problemen in de communicatie en omgang met anderen
 • onzekerheid, problemen met het zelfbeeld en zelfvertrouwen

 

Werkwijze

We helpen cliënten om hun klachten te verminderen en de balans te hervinden tussen draagkracht en draaglast. Samen met de cliënt zoeken wij een passende behandeling die effectief is en afgestemd op de cliënt.

We hebben daarbij verschillende methodieken ter beschikking zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Gedragstherapie
 • Adviserende en ondersteunende gesprekken

Het eerste gesprek zal altijd bestaan uit een intakegesprek waarin de klachten naar voren komen, de mogelijke aanpak en een aantal praktische afspraken.

 

Verwijzing en Tarieven

Wij zijn als geregistreerde GZ-psychologen met contractuele afspraken met bijna alle verzekeraars in staat u vergoede zorg te leveren mits u een passende verwijzing heeft van uw huisarts. Deze zorg valt onder de Generalistische Basis GGZ. Een passende verwijzing voor vergoede zorg moet sinds 2014 gebaseerd zijn op klachten die volgens het diagnostisch codeboek (DSM-V) vallen onder een psychische stoornis. Vaak zal dat neerkomen op een stoornis op het vlak van depressie of angst.

Het kan zijn dat uw problematiek daar niet onder valt. In dat geval moet u de behandeling zelf betalen en spreekt u met uw behandelaar het tarief af.

Er is geen sprake meer van een eigen bijdrage. Ook voor psychische zorg geldt dat uw eigen risico eerst aangesproken wordt.

 

Wij stellen ons kort aan u voor

 

Paul Engelhardt

Mijn naam is Paul Engelhardt, GZ-psycholoog. Ik vind het leuk en uitdagend om mensen te helpen zelf hun problemen op te lossen en zelf hun kwaliteit van leven leren te verbeteren.

Ik heb sinds 2010 mijn eigen praktijk, MotivAid, welke is verbonden aan Psychologenpraktijk Randwijck. Ik bied individuele behandeling van psychische en psychosociale problemen. Denk hierbij aan angst- en/of stemmingsstoornissen.

Cliënten kunnen bij mij terecht via verwijzing door de huisarts en ik behandel in het kader van de GBGGZ (gegeneraliseerde basis ggz).

Ik behandel ook cliënten verwezen door bedrijven en bedrijfsartsen. De behandeling daar vindt plaats binnen de kaders van de GBGGZ óf, indien de klachten of stoornis niet valt binnen verzekerbare zorg, in een privaat traject gefinancierd door de werkgever.

Ik ben aangesloten bij Cenzo BV. Cenzo is een franchiseorganisatie opgericht in 1994, waarbij zelfstandig gevestigde GZ-psychologen zijn aangesloten.

Mijn behandeling bestaat voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie. Ook pas ik Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) toe.

  

Marcella Udenhout

Ik ben in 1990 afgestudeerd in de persoonlijkheidspsychologie en psychodiagnostiek aan de Rijks Universiteit Leiden. Daarna heb ik o.a. als preventiemedewerker gewerkt bij een GGZ instelling, Daar verzorgde ik werkstresspreventietrainingen voor verschillende doelgroepen. Sinds 1999 werk ik in mijn eigen praktijk als GZ-psycholoog. In 2012 ben ik samen met Paul Engelhardt en Rita Yntema psychologenpraktijk Randwijck gestart. Ik behandel hier volwassenen met diverse vormen van angst- en stemmingsklachten. Ik pas graag technieken toe uit de (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Als er sprake is van een onverwerkt trauma of andere ingrijpende gebeurtenis, zet ik EMDR in als onderdeel van de behandeling. In de loop van de tijd heb ik mij hierin steeds verder gespecialiseerd. Het uiteindelijke doel van al mijn behandelingen is mensen hun coping vaardigheden te vergroten, zodat ze hun problemen zelf kunnen aanpakken en een nieuw evenwicht kunnen vinden. Jaarlijks doe ik bij- en nascholingen. Zo blijf ik bij in m’n vak en doe nieuwe kennis en vaardigheden op die ik graag toepas in de praktijk.

 

www.mcrandwijck.nl
ma t/m vrijdag
M. Udenhout: 020 303 47 10 / 06 50 58 95 66 - P. Engelhardt: 06 34 24 55 09