Visie van Medisch Centrum Randwijck

Het gezondheidscentrum Medisch Centrum Randwijck in Amstelveen biedt door samenwerking tussen huisartsen, apotheker, fysiotherapeuten en psychologen optimale zorg die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Het Medisch Centrum stelt tot doel mensen in de regio gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardig medische kennis, vaardigheden en behandelmethode volgens de meest wetenschappelijke evidentie.

In de patiëntenpopulatie van de huisartsen zijn jonge gezinnen en ouderen oververtegenwoordigd. De patiënten zijn veelal hoog opgeleid. Overbelasting, lichamelijk en/of psychisch, is een veel voorkomend probleem. Hetgeen waarom de communicatie tussen de disciplines zo belangrijk is.

De visie op hulpverlening van het gezondheidscentrum wordt gekenmerkt door de volgende trefwoorden: goed, eerlijk, betrokken, gericht op zelfredzaamheid, bereikbaar en efficiënt.

In uitvoerende zin betekent dit dat er door alle hulpverleners bij de patiënten een reëel beeld gecreëerd wordt van de verwachtingen van medische en paramedische interventies. Er is speciale aandacht voor het signaleren van kwetsbare patiënten, waarvoor zo nodig afgeweken wordt van de usual care. Het opbouwen van een zorgnetwerk met andere zorginstanties in de wijk is een speerpunt van het centrum. Dit alles vanuit een zorgaanbod dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de eigen beroepsgroepen, dat zo ver als mogelijk in de eerste lijn zal worden uitgevoerd en dat gekenmerkt wordt door service aan de patiënt, maar ook door stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Kortom, optimale zorg door samenwerking!